Komplexní ekonomický servis

Vynikájící poměr cena / kvalita

Naše služby

Vedení účetnictví

Vedení daňové evidence

Mzdy a daňová personalistika

Ostatní služby

O nás

Vítejte na stránkách účetní a daňové kanceláře Ing. Dagmar Roszicsková, Ph.D.

Klientům dodáváme komplexně zajištěný servis na vedení daňové evidence, vedení účetnictví veškerých firem, neziskových organizací i firem v insolvenčním řízení a konkursním řízení a firmy v likvidaci včetně zpracování daňových přiznání a vedení mezd. Dále dodáváme celou škálu doplňkových služeb.

Veškeré činnosti klientům nabízíme dodavatelsky v naší kanceláři nebo v sídle klienta. Po domluvě lze zajistit i svoz dokladů.

Na výše uvedené práce uzavíráme s klienty smlouvy o provedení díla dle obchodního zákoníku.

Proč si vybrat nás?

Jsme na trhu od roku 1999

Ochrana dat a 100% diskrétnost

Účtujeme v programu POHODA

Vysokoškolské vzdělání v oboru účetnictví a podnikové ekonomie

Naše firma je pojištěna z titulu odpovědnosti za škodu

Naše služby Vám přináší úsporu nákladů, efektivnost, kvalitu, bezpečnost a maximální spokojenost

Ceník

Každé účetnictví je individuální, a proto se i cena stanovuje po předběžné prohlídce dokladů individuálně. Našim klientům můžeme nabídnout různé cenové modely podle požadavků a potřeb na základě vzájemné dohody. Jedná se o paušální sazby, hodinové sazby a sazby za položku dokladu.

Kritériem pro stanovení ceny je časová náročnost prací, množství dokladů, složitost problematiky, počet zaměstnanců, plátce nebo neplátce DPH. Určená cena platí po dobu jednoho roku, po které se přehodnotí podle skutečného objemu prací a služeb a v případě významné změny se cena po oboustranné dohodě upravuje a to oběma směry.

Paušální sazby

 • Vedení daňové evidence neplátce DPH od 600 Kč
 • Vedení daňové evidence plátce DPH od 1 000 Kč
 • Vedení účetnictví od 3 000 Kč
 • Vedení mezd 150 Kč / zaměstnance
 • Zpracování Přiznání k dani z příjmu fyzických osob 1 000 Kč
 • Zpracování Přehledu OSVČ pro správu sociálního zabezpečení 500 Kč
 • Zpracování Přehledu OSVČ pro zdravotní pojišťovny 500 Kč
 • Zpracování Přiznání k dani z příjmu právnických osob od 3 000 Kč
 • Zpracování mimořádných účetních závěrek pro firmy v likvidaci od 5 000 Kč

Sazby za položku dokladu

 • Vedení daňové evidence neplátce DPH od 20 Kč
 • Vedení daňové evidence plátce DPH od 25 Kč
 • Vedení účetnictví od 25 Kč

Hodinová sazba

 • Hodinová sazba 450 Kč / hod

Důležité informace:
Součástí sazeb za vedení účetnictví, daňové evidence a mezd jsou 3 hodiny konzultací měsíčně zdarma a podle našich zkušeností je tento limit přečerpán jen výjimečně. Dále jsou zdarma i běžné informace podávané klientům po telefonu.

Kontakt

Ing. Dagmar Roszicsková, Ph. D.
Lukovany 208
664 84 Zastávka

IČ: 68635311
DIČ: CZ7261204533

Napište nám...

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů

Obsahem vedení účetnictví (dříve podvojné) účetnictví je:

  • Kontrola předaných účetních dokladů
  • Vyhotovení a uspořádání prvotních dokladů
  • Účetní poradenství a doplnění náležitostí dle daňových zákonů
  • Výpočet náhrad při služebních cestách
  • Zaúčtování předaných účetních dokladů do ekonomického systému a vedení účetních knih:
      – Hlavní kniha
      – Účetní deník
      – Pokladní kniha
      – Kniha bankovních dokladů
      – Kniha závazků
      – Kniha pohledávek
      – Kniha investičního majetku a drobného investičního majetku
  • Průběžné sledování sald jednotlivých účtů
  • Průběžná kontrola hospodaření ve vazbě na zisk
  • Zpracování přiznání k DPH
  • Zpracování souhrnného hlášení k DPH
  • Tisk záznamních povinností k DPH
  • Tisk všech konečných verzí účetních knih
  • Zpracování inventur všech účtů
  • Tisk účetní závěrky – rozvaha, výsledovka, příloha
  • Zpracování účetní uzávěrky
  • Tisk klientem požadovaných výstupních podrobných sestav
  • Informace klientovi o změnách daňových a souvisejících zákonů
  • Zastupování před finančními úřady

Dále nabízíme:

 • Vedení účetnictví pro firmy v konkursním a insolvečním řízení a pro firmy v likvidaci
 • Účetní a ekonomický servis pro insolvenční správce
 • Vedení účetnictví pro neziskové organizace

Obsahem vedení daňové evidence (dříve jednoduché účetnictví) je:

  • Kontrola předaných účetních dokladů
  • Vyhotovení a uspořádání prvotních dokladů
  • Účetní poradenství a doplnění náležitostí dle daňových zákonů
  • Výpočet náhrad při služebních cestách
  • Zaúčtování předaných účetních dokladů do ekonomického systému a vedení účetních knih:
      – Peněžní deník
      – Pokladní kniha
      – Kniha bankovních dokladů
      – Kniha závazků
      – Kniha pohledávek
      – Kniha investičního majetku a drobného investičního majetku
  • Průběžná kontrola hospodaření ve vazbě na zisk
  • Zpracování přiznání k DPH
  • Zpracování souhrnného hlášení k DPH
  • Tisk záznamních povinností k DPH
  • Tisk všech konečných verzí účetních knih
  • Zpracování účetní uzávěrky
  • Tisk klientem požadovaných výstupních sestav
  • Informace klientovi o změnách daňových a souvisejících zákonů
  • Zastupování před finančními úřady

Zpracování mezd a personalistiky je soubor ucelených činností, která v naší firmě obsahuje provedení těchto prací:

  • Měsíční zpracování mezd zaměstnanců
  • Zpracování a předání všech měsíčních výstupních dokumentů:

   – Výplatní listiny
   – Výplatní pásky
   – Výplatnice mezd při hotovostních platbách čistých mezd
   – Příkaz k úhradě při bezhotovostních platbách čistých mezd a odvodů
   – Rekapitulace mzdových nákladů
   – Přehled srážek
   – Přehled náhrad mezd
   – Žádost o proplacení daňového bonusu pro finanční úřad
   – Přehled o vyměřovacích základech pro správu sociálního zabezpečení
   – Přehled o platbách pojistného na zdravotní pojišťovny
   – Soupis sociálního pojištění
   – Soupis zdravotního pojištění

  • Čtvrtletní výpočet pojistného na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele při pracovním úrazu
  • Přihlášení a odhlášení zaměstnanců u správy sociálního zabezpečení v případě vzniku nebo ukončení pracovního poměru
  • Roční výpočty daní z příjmu zaměstnanců
  • Vedení evidenčních listů důchodového zabezpečení
  • Vedení mzdových listů zaměstnanců
  • Vystavení Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti za daný kalendářní rok
  • Zpracování a podání Vyúčtování daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti pro finanční úřad za daný kalendářní rok
  • Zpracování a podání Vyúčtování srážkové daně z příjmu osob ze závislé činnosti pro finanční úřad za daný kalendářní rok
  • Vypracování výstupní dokumentace v případě ukončení pracovního poměru zaměstnance s objednavatelem (Potvrzení o zaměstnání, výpočet odstupného nebo mimořádných odměn, výpočet průměrné mzdy, aj.)
  • Přihlášení a odhlášení organizace u správy sociálního zabezpečení a zdravotních pojišťoven
  • Ostatní agenda:
   – Penzijní pojištění
   – Životní pojištění
   – Srážky ze mzdy
   – Nepeněžní plnění např. používání soukromých vozidel

Dále nabízíme:

 • Komunikaci a zastupování klientů na základě plné moci při kontrolách na finančních úřadech, na sociální správě a zdravotních pojišťovnách
 • Vypracování pracovních smluv
 • Vypracování dohod o provedení práce nebo dohod o pracovní činnosti
 • Vypracování dohod o ukončení pracovního poměru a výpovědích z pracovního poměru
 • Vypracování dohod o hmotné odpovědnosti

Ostatní služby dle konkrétních požadavků klienta:

  • Poradenské služby v oboru účetnictví a daňová optimalizace
  • Podnikatelské a ekonomické poradenství pro začínající podnikatele
  • Zakládání společností
  • Registrační servis pro začínající firmy
  • Zpracování převodového můstku z vedení daňové evidence na vedení účetnictví
  • Zpracování inventur pokladny, investičního majetku, drobného investičního majetku
  • Zpracování přiznání k dalším daním v požadovaných termínech
  • Dodatečná daňová přiznání
  • Technická pomoc při vedení knihy jízd
  • Rekonstrukce účetnictví a kontrola účetnictví minulých období
  • Kontrola účetnictví
  • Metodické vedení zaměstnanců klienta odpovědných za zpracování účetní a ekonomické agendy
  • Nákladové analýzy podle středisek, činností, zakázek
  • Pravidelné měsíční/kvartální účetní uzávěrky nejen pro odhad výše daně
  • Sledování pohledávek a závazků po splatnosti
  • Zpracování podkladů pro úvěry
  • Zajištění právních konzultací
  • Zajištění konkursního a likvidačního správce
  • Administrativní a asistentské služby:
   – Příprava korespondence
   – Zpracování objednávek a následná fakturace
   – Správa pohledávek
   – Příprava příkazů k úhradě došlých faktur
   – Převedení dokumentů do elektronické podoby
   – Zřízení e-mailové adresy v naší doméně