Menu


Vedení účetnictví

Obsahem vedení účetnictví (dříve podvojné účetnictví) je:

 • Kontrola předaných účetních dokladů

 • Vyhotovení a uspořádání prvotních dokladů

 • Účetní poradenství a doplnění náležitostí dle daňových zákonů

 • Výpočet náhrad při služebních cestách

 • Zaúčtování předaných účetních dokladů do ekonomického systému a vedení účetních knih:

- Hlavní kniha

- Účetní deník

- Pokladní kniha

- Kniha bankovních dokladů

- Kniha závazků

- Kniha pohledávek

- Kniha investičního majetku a drobného investičního majetku

 • Průběžné sledování sald jednotlivých účtů

 • Průběžná kontrola hospodaření ve vazbě na zisk

 • Zpracování přiznání k DPH

 • Zpracování souhrnného hlášení k DPH

 • Tisk záznamních povinností k DPH

 • Tisk všech konečných verzí účetních knih

 • Zpracování inventur všech účtů

 • Tisk účetní závěrky – rozvaha, výsledovka, příloha

 • Zpracování účetní uzávěrky

 • Tisk klientem požadovaných výstupních podrobných sestav

 • Informace klientovi o změnách daňových a souvisejících zákonů

 • Zastupování před finančními úřady

 

Dále nabízíme:

 • Vedení účetnictví pro firmy v konkursním a insolvečním řízení a pro firmy v likvidaci

 • Účetní a ekonomický servis pro insolvenční správce

 • Vedení účetnictví pro neziskové organizace