Menu


Vedení daňové evidence

Obsahem vedení daňové evidence (dříve jednoduché účetnictví) je:

 

 • Kontrola předaných účetních dokladů

 • Vyhotovení a uspořádání prvotních dokladů

 • Účetní poradenství a doplnění náležitostí dle daňových zákonů

 • Výpočet náhrad při služebních cestách

 • Zaúčtování předaných účetních dokladů do ekonomického systému a vedení účetních knih:

- Peněžní deník

- Pokladní kniha

- Kniha bankovních dokladů

- Kniha závazků

- Kniha pohledávek

- Kniha investičního majetku a drobného investičního majetku

 • Průběžná kontrola hospodaření ve vazbě na zisk

 • Zpracování přiznání k DPH

 • Zpracování souhrnného hlášení k DPH

 • Tisk záznamních povinností k DPH

 • Tisk všech konečných verzí účetních knih

 • Zpracování účetní uzávěrky

 • Tisk klientem požadovaných výstupních sestav

 • Informace klientovi o změnách daňových a souvisejících zákonů

 • Zastupování před finančními úřady