Menu


Ostatní služby

Ostatní služby dle konkrétních požadavků klienta:

 

 • Poradenské služby v oboru účetnictví a daňová optimalizace

 • Podnikatelské a ekonomické poradenství pro začínající podnikatele

 • Zakládání společností

 • Registrační servis pro začínající firmy

 • Zpracování převodového můstku z vedení daňové evidence na vedení účetnictví

 • Zpracování inventur pokladny, investičního majetku, drobného investičního majetku

 • Zpracování přiznání k dalším daním v požadovaných termínech

 • Dodatečná daňová přiznání

 • Technická pomoc při vedení knihy jízd

 • Rekonstrukce účetnictví a kontrola účetnictví minulých období

 • Kontrola účetnictví

 • Metodické vedení zaměstnanců klienta odpovědných za zpracování účetní a ekonomické agendy

 • Nákladové analýzy podle středisek, činností, zakázek

 • Pravidelné měsíční/kvartální účetní uzávěrky nejen pro odhad výše daně

 • Sledování pohledávek a závazků po splatnosti

 • Zpracování podkladů pro úvěry

 • Zajištění právních konzultací

 • Zajištění konkursního a likvidačního správce

 • Administrativní a asistentské služby:

- Příprava korespondence

- Zpracování objednávek a následná fakturace

- Správa pohledávek

- Příprava příkazů k úhradě došlých faktur

- Převedení dokumentů do elektronické podoby

- Zřízení e-mailové adresy v naší doméně