Menu


Mzdy a personalistika

Zpracování mezd a personalistiky je soubor ucelených činností, která v naší firmě obsahuje provedení těchto prací:

 

 • Měsíční zpracování mezd zaměstnanců

 • Zpracování a předání všech měsíčních výstupních dokumentů:

- Výplatní listiny

- Výplatní pásky

- Výplatnice mezd při hotovostních platbách čistých mezd

- Příkaz k úhradě při bezhotovostních platbách čistých mezd a odvodů

- Rekapitulace mzdových nákladů

- Přehled srážek

- Přehled náhrad mezd

- Žádost o proplacení daňového bonusu pro finanční úřad

- Přehled o vyměřovacích základech pro správu sociálního zabezpečení

- Přehled o platbách pojistného na zdravotní pojišťovny

- Soupis sociálního pojištění

- Soupis zdravotního pojištění

 • Čtvrtletní výpočet pojistného na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele při pracovním úrazu

 • Přihlášení a odhlášení zaměstnanců u správy sociálního zabezpečení v případě vzniku nebo ukončení pracovního poměru

 • Přihlášení a odhlášení zaměstnanců u příslušných zdravotních pojišťoven v případě vzniku nebo ukončení pracovního poměru

 • Roční výpočty daní z příjmu zaměstnanců

 • Vedení evidenčních listů důchodového zabezpečení

 • Vedení mzdových listů zaměstnanců

 • Vystavení Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti za daný kalendářní rok

 • Zpracování a podání Vyúčtování daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti pro finanční úřad za daný kalendářní rok

 • Zpracování a podání Vyúčtování srážkové daně z příjmu osob ze závislé činnosti pro finanční úřad za daný kalendářní rok

 • Vypracování výstupní dokumentace v případě ukončení pracovního poměru zaměstnance s objednavatelem (Potvrzení o zaměstnání, výpočet odstupného nebo mimořádných odměn, výpočet průměrné mzdy, aj.)

 • Přihlášení a odhlášení organizace u správy sociálního zabezpečení a zdravotních pojišťoven

 • Ostatní agenda:

- Penzijní pojištění

- Životní pojištění

- Srážky ze mzdy

- Nepeněžní plnění např. používání soukromých vozidel

 

Dále nabízíme:

 • Komunikaci a zastupování klientů na základě plné moci při kontrolách na finančních úřadech, na sociální správě a zdravotních pojišťovnách

 • Vypracování pracovních smluv

 • Vypracování dohod o provedení práce nebo dohod o pracovní činnosti

 • Vypracování dohod o ukončení pracovního poměru a výpovědích z pracovního poměru

 • Vypracování dohod o hmotné odpovědnosti