Menu


Cenová nabídka

Každé účetnictví je individuální, a proto se i cena stanovuje po předběžné prohlídce dokladů individuálně. Našim klientům můžeme nabídnout různé cenvé modely podle požadavků a potřeb na základě vzájemné dohody. Jedná se o paušální sazby, hodinové sazby a sazby za položku dokladu.

Kritériem pro stanovení ceny je časová náročnost prací, množství dokladů, složitost problematiky, počet zaměstnanců, plátce nebo neplátce DPH. Určená cena platí po dobu jednoho roku, po které se přehodnotí podle skutečného objemu prací a služeb a v případě významné změny se cena po oboustranné dohodě upravuje a to oběma směry.

 

Paušální sazby:

Vedení daňové evidence neplátce DPH od 300 Kč

Vedení daňové evidence plátce DPH od 500 Kč

Vedení účetnictví od 1.000 Kč

Vedení mezd 1-5 zaměstnanců 150 Kč / zaměstnance

6-10 zaměstnanců 140 Kč / zaměstnance

11-25 zaměstnanců 130 Kč / zaměstnance

26 a více zaměstnanců 120 Kč / zaměstnance

 

Zpracování Přiznání k dani z příjmu fyzických osob 900 Kč

Zpracování Přehledu OSVČ pro správu sociálního zabezpečení 300 Kč

Zpracování Přehledu OSVČ pro zdravotní pojišťovny 300 Kč

Zpracování Přiznání k dani z příjmu právnických osob 3000 Kč

Zpracování mimořádných účetních závěrek pro firmy v likvidaci od 3000 Kč

 

 

Sazby za položku dokladu:

Vedení daňové evidence neplátce DPH od 15 Kč

Vedení daňové evidence plátce DPH od 20 Kč

Vedení účetnictví od 20 Kč

 

Hodinová sazba:

Sazba 250 Kč/hod

 

Důležité informace

Součástí sazeb za vedení účetnictví, daňové evidence a mezd jsou 3 hodiny konzultací měsíčně zdarma a podle našich zkušeností je tento limit přečerpán jen výjimečně. Dále jsou zdarma i běžné informace podávané klientům po telefonu.